Trailer-Fragman
 Yeni   Windows   Medya
Player için ayarlanmıştır

 
Fragman Filme Giriş  Desperate Hours
 
SEANS B
İLGİLERİ PEK
YAKINDA SUNULACAK  

 

Sayın ziyaretçi bu yeni ve çok güzel belgesel film „Desperate Hours“ gösterim bilgisi için lütfen E-Posta adresinizi ve diğer ek bilgilerinizi bildirin.

Ayrıca, „Desperate Hours“ belgesel filmin içeriğini anlatan eğitimsel amaçlı tarih kitabını lise, yüksek okul, ve üniversitelere ödeme karşılığı gönderiyoruz. Detaylı bilgi ve sipariş için lütfen E-Posta gönderin.

    

Foto: Fransanın sokaklarından ölüm kamplarına acil Deportasyon, -
Masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaslar
ı Holokost - Şoa sırasında.

“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„

 

Foto: 1933-1945: Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Nazi-almanyasında, Nazi-işbirlikçi ülkelerinde ve Nazi-işgali altındaki ülkelerde, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk'ler, avrupalı museviler ve Musevi kökenliler kovuluyor ve ölüm kamplarına katliama götürülüyor.

Ayrıca Fransada Vichy - Hükümeti, SS, Gestapo, Nazi-birlikleri, fransız polisi, askeriyesi, jandarma ve iş birlikçileri sayısız savunmasız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kökenlisini, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklere, avrupalı musevilere ve Musevi kökenlilere fransanın sokaklarında erkeklere, gençlere ve çocuklara „Jenital - Kontrola“ tabii tuttuktan sonra kimlikli ve kimliksiz şekilde derhal çeşitli ölüm-kamplararına katliama sevk ediliyor.

1933-1945: Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci, ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları.

1940-1945: YıllarındaFransanın, Nazi-almanyasının, Nazi-müttefik ülkelerinin ve Nazi-işgalinde olan Avrupa ülkelerinin sokaklarında „24 Saat“ mecburi, „Jenital-Kontrole“ tabi tutuluyorlar.

Sünnetli erkeklere, gençlere ve çocuklara yapılan „Jenital-Kontrol“ sonrası tutuklanmış, anında kurşuna dizilmiş, veya  ölüm- kampları'na katliama ve etnik temizlemeye sevk edilmiştir.

Fransada Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında  silah  zoruyla sokakta Musevi&Türk erkeklere, gençlere ve çocuklara  „Jenital-Kontrolü“  1940-1945.

Masum kurbanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler  Holokost - Şoa  ve  II. Dünya savaşı esnasında Fransanın sokaklarında „24 Saat“ Fransız Vichy Hükümeti, Nazi-Wehrmacht, Fransız polisi ve askerleri, ispiyoncular, iş birlikçileri, SS, Gestapo tarafından silah zoruyla,  fransız soyundan olmayan „Sünnetli Musevi&Türk  erkeklere, gençlere ve çocuklara „Jenital-Kontrole“ tabi tutulmuşlardır.  

Bu tür zalim yöntem ilk  defa Fransada, daha sonra bütün Avrupa ülkelerinde savunmasız masum insanlarmıza ve kurbanlarımıza uygulanmıştır.

„Desperate Hours“ Türkiye Cumhuriyetine ait ve dünyada eşi olmayan hikayelerden ve az bilinen küçük bir tanesi, 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Avrupa ve etrafındaki ülkeler, çok derin bir karanlığa, gömüldüğünde o'günün eşsiz Türkiyesi neler yaptığını neler yapamadığını anlatıyor.

Bu yeni belgesel film „Desperate Hours“ „Umutsuz Saatler“ Türkiye Cumhuriyetinin 1933-1945  Holokost - Şoa  ve II. Dünya  Savaşı esnasındaki büyük ve sonsuza eşsiz rolünü kanıtlamıştır ayrıca  daha anlatılacak, sayısız hikaye ve alkışlanacak sayısız insanlar olduğunu göstermektedir.

 

 - All Rights Reserved - Copyright 2006 © ®
 Webdesign MAY 2006  - All Digital Rights Reserved  ©® - Bezeq&Yildiz&stern  2006 © ® 
Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy

Türkçe Giriş