Filmin Öyküsü

Yeni bir Belgesel Film 

Sene  1933-1945  Holokost - Şoa  ve  II. Dünya savaşı sırasında milyonlarca suçsuz insan hissiz ve duygusuz dünya insanlarının gözleri önünde katledilirken nadir, seçkin ve onurlu adamlar ve devletler vardı. Onların böyle bir durumda harekete geçmeyi, övgü, veya şöhret için değil sade bir insanlık görevi olarak görüyorlardı.

O'duygusuz ve hissiz insanlar böyle bir yüce davranışı yani suçsuz sayısız insanları, aile, çocukları, kurbanları kurtarmayı uydurma bir  masal olarak yorumluyorlardı, ayrıca Nazilere karşı direnme ve
sava
şmayı, bir nitelikte çok  güçsüz olduklarına  inanıyorlardı.

Desperate Hours, (Umutsuz Saatler) yeni belgesel film zamanın Nazi-almanyasında, Nazi-müttefik ülkelerinde ve Nazi-işgali altındaki avrupanın o'korkunç derin karanlığında görüşlerini ve cesaretlerini hiç bir zaman kaybetmeyen seçkin ve çok kıymetli insanların eşsiz hikayesini anlatıyor.

Bilim ve gerçeklerden yola çıkan bu belgesel film 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya Savaşı sırasında Müslüman, Musevi ve hristiyanların nasıl birlikte akıllı çalıştıklarını ve suçsuz masum insanların hayatlarını kurtardıklarını  anlatıyor.

FİLMDE DEĞİNİLEN KONULARDAN BAZILARI:

Eşsiz, Türkiye Cumhuriyeti diplomatları hariciyecileri, mesela fransada ve yunanistanın Rodos adasında ve çeşitli Avrupa ülkelerinde kendi bir tek hayatlarını hiçe sayarak sayısız, masum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkleri ayrıca sayısız masum avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli mülteci, çocuklar, aileler ve kurbanları ölüm ve toplanma kamplarından nasıl kurtardı.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri 1933'te Nazi Hitler'in ve Nazi-almanyan gözden çıkardığı sayısız ölüm&katliam kamplarına ölüme gönderdiği üstün, yetenekli, tıp, sanat, müzik, genel eğitim, mimarlık, hukuk, sağlık, ve  ekonomi alanlarında yetişmiş, sayısız çok çeşitli ilim, bilim kadın ve adamlarını, daha çok yeni kurulmuş olan büyük Türkiye cumhuriyetinin yeni standartlarını, yeni Dünya standartına yükseltmek için nasıl hayatlarını kurtardı ve acil türkiyeye getirdi.

 

             
             Prof. Dr. Philipp
           Schwartz


      

Açıklama: Dünyanın tartışmasız en büyük dahisi Prof. Dr. A. Einstein 1949 Princeton Üniversitesinde. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtiyor.


    
Prof. Dr. Albert.
   
Einstein

 
 

Yeni belgesel film Desperate Hours ( Umutsuz Saatler) Türkiye cumhuriyetinin 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya Savaşı sırasında, büyük ve ender rolünü bütün dünyaya kanıtlamıştır.

A
yrıca türkiyenin tarihte ve geçmişten bugüne kadar dünyada, kanıtlanmış ve nesilden, nesile anlatılacak, söylenecek, gösterilecek, eşsiz ve alkışlanacak hikayesi bulunduğunu göstermektedir. 

“Ek bilgi ve enformasyon„

Bunlar Unutulmasın, 1933-1945 Holokost - Şoa sonucu katledilen  sayısız Türkiye Cumhuriyetinin kurbanları, Bay Harry Ojalvo.

Türkiye cumhuriyetinin sayısız masum vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları ayrıca avrupada 1933-1945'te sayısız hayat kurtaran eşsiz Türk Diplomatları ve Hariciyecileri ile Türk halkının  geçmiş tarihte gibi ve sene 1933-1945'te Holokost - Şoa sırasında avrupada ölüm kamplarından son anda  kurtulan sayısız masum musevilere, Musevi- kökenliere, ayrıca Hristiyan aile ve çocuklara yaptıkları büyük yardım, ve dünyada ender görülen fedarkarlıkları asla unutulmasın ve her yıl anılsın.

Eşsiz Bay Harry Ojalvo 1933-1945 Holokost - Shoah ve II. Dünya  savaşı esnasında ve yıllarca Türkiyede Istanbul'da. Daha sonra yazar, araştırmacı  ve World Quincentannial Foundation ve 500 Yıl Vakfı Kuratörü olarak calışmıştır.

Sene 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında yeni ve öncü İsrail devletinin kurucu örgütü Yishuv çok çeşitli Avrupa ülkelerinde (Umutsuz Saatler) yaşayan sayısız masum Musevi vatandaşlar, mülteciler, aileler, çocuklar, yaşlılar ve kurbanları (Türkiyeden ve İstanbulun ünlü Orient Express,- Pera Palas Otelinden bir operasyon merkezinden) sayısız insanları Nazi isgalindeki Avrupa ülkelerinde nasıl kurtardılar ve faliyete geçtiler.

Batırılan meşhur Struma mülteci gemisinin sonu belli olmayan yolculuğu ve sonrasındaki korkunç bir facia gemide avrupanın sayısız ölüm ve katliam kamplarından kurtulan sayısız insanlar ve Türkiye Cumhuriyetine sığınacak yer arayan masum 1760 Musevi mülteciler, çocuklar, aileler ve batırılan geminin kurtulan yolcusu David Stollar (Simon Brod).

“Ek bilgi ve enformasyon„

Bunlar Unutulmasın, 1933-1945 Holokost - Şoa sonucu katledilen sayısız Türkiye Cumhuriyetinin kurbanları, Aziz iyi peder Roncalli.

Türkiye Cumhuriyetinin sayısız  masum vatandaşları eski vatandaşları  ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, ayrıca Avrupada 1933-1945'te sayısız hayat kurtaran eşsiz Türk Diplomatları ve Hariciyecileri ile Türk halkının geçmiş tarihte gibi ve sene 1933-1945'te Holokost - Şoa esnasında avrupada ölüm kamplarından son anda kurtulan sayısız masum musevilere ve Musevi kökenliere, ayrıca Hristiyan aile ve çocuklara yaptıkları büyük yardım ve dünyada ender görülen fedarkarlıkları asla unutulmasın ve her yıl anılsın.

Aziz iyi Peder Roncalli 1933-1945 Holokost - Shoah ve II. Dünya savaşı öncesi ve esnasında yıllarca Türkiye'de Vatikan temsilcisi olarak yaşamış. Daha sonra XXIII. Papa John olmuştur ayrıca 2000 senesinde İstanbul,- Türkiyede Aziz olmuştur.

Unutulmayan iyi Peder Roncalli Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı öncesi ve ayrıca esnasında Türkiyede İstanbulda senelerce yaşamıştır. Aziz Peder Roncalli Türkiyede geçmişte sevildiği kadar bugünde ülkemizde sevilmektedir daha sonra XXIII. Papa John olmuştur.

Aziz iyi Peder Roncalli yıllarca Türkiyede Vatikanın temsilcisi olarak uzun yıllar yaşamış ayrıca İstanbulda Yishuv, temsilcileri ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri hariciyecileriyle birlikte çalışmış. Bu ortak çalışmanın çoğu tecrübe ve sonuçlarından esinlenerek katoliklere, museviler hakkında gerçeklere ve esas bilime dayanan eğitim ve öğretim vermiştir.
 

“Ek bilgi ve enformasyon„)

Bunlar Unutulmasın, 1933-1945 Holokost - Şoa sonucu katledilen  sayısız Türkiye Cumhuriyetinin Kurbanları, Bay Teddy Kollek.

Türkiye Cumhuriyeti ve sayısız masum vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, ayrıca avrupada 1933-1945'te sayısız hayat kurtaran eşsiz Türk Diplomatları  ve Hariciyecileri ile Türk halkının  geçmiş tarihte gibi ve sene 1933-1945'te Holokost - Şoa esnasında avrupada ölüm kamplarından son anda kurtulan  sayısız masum musevilere ve Musevi -  kökenliere ayrıca Hristiyan aile ve çocuklara yaptıkları büyük yardım ve dünyada ender görülen fedarkarlıkları asla unutulmasın ve her yıl anılsın.

Bay Teddy Kollek 1933-1945 Holokost -  Shoah ve II. Dünya savaşı esnasında yıllarca Türkiyede ve Yisuf temsilcisi olarak uzun yıllar yaşamış. Kendisi bugünde ülkemizde sevilmektedir 1965 1993 yıllarında Kudüs Valisi olmuştur museviler, müslümanlar ve hristiyanlar arasında büyük barışçı rol oynamıştır.

Bu yeni belgesel film Desperate Hours 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sıranda türkiyeye çok çeşitli, Avrupa ülkelerinden 1933'ten önce ve 1933-1945 senelerinde ve son anda kaçabilen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşla, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin ve sayısız avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli mülteci, çocuklu ailelerin ve kurbanların Türkiye Cumhuriyeti Diplomat ve Konsolosları tarafından Nazi-almanyasından, Nazi-müttefik ülkelerinden ve Nazi-işgalindeki Avrupa ülkelerinden nasıl kurtarıldıklarını anlatıyor.

Desperate Hours belgeseli temeli tamamem bilime ve yaşanmış gerçeklere dayanan sayısız Amerikan, Türk, İsrailli, İtalyan, vs. yetkili ve üstün tarihçileri tarafından desteklenen, 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında kurtarılan hayatta kalan kurbanlar ve eski diplomatlar, konsoloslar, rahip ve ruhbanların röportajlarına yer veren ve kanıtlayan çekimleri İsrail, Türkiye, Amerika, Avusturya, İtalya ve  Fransa'da, vs., yapılmış harika bir filmdir.

Sene 1944,- ve bir milyon avrupalı musevinin hayatının ticaret malzemesi olarak kullanılması,- ve musevilerin hayatlarının 10.000 kamyon ile değiş tokuş edilmesi ve pazarlığı.

Desperate Hours belgesel filminin yapım yönetmeni Prof. Dr. Michael Berenbaum.
Desperate Hours belgesel filminin yönetmen ve yapımcısı Dr. Victoria Barett.
Desperate Hours belgesel filminin öyküsü yazar ve tarihçi Prof. Dr. Michael Berenbaum.

 

Desperate Hours bilim ve yaşanmış gerçek bir hikayeyi anlatan 60 dakikalık yeni bir belgesel film, iki tarihi insanın ve halkın Museviler&Türklerin yüz yıllarca dünya tarihinde eşsiz, sahip oldukları ve bir, biriyle defalarca karşılaşan yolların hikayesi.

Bu yeni belgesel film 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti hakkında tamamen yaşanmış gerçeklere dayanan ve cok az bilinen hikayelerden bir tanesini canlandırıyor.

Filmdeki röportaj ve çekimler, toplu ölüm kamplarında katliamdan kurtulan hayatta kalan
sayısız ve çok çeşitli Musevi ve Musevi-kökenli kurbanlarla, eski diplomatlar, eski hariciyeciler, ruhbanlar&rahiplerle, İsrail, Türkiye, Amerika, İtalyada vs gerçekleştirilmiştir.

Resim: 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında Fransa'nın Vichy-Hükümeti, Nazi-almanyası, Nazi-müttefik ülkeleri ve Nazi-işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan, zulüm gören ve katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, SS, Gestapo, Alman Nazi-ordusu, Fransız-polisi, Fransız-askeri, jandarma ve iş birlikçileri tarafından sokaklarda toplarken bir görüntü.

Devamiyetinde,- Jenital konturolü uygulanmıştır,  sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal kurşuna dizilmişlerdi  veya seri bir şekilde Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

Türkiyenin anahtar nitelikteki büyük coğrafi konumu ve ayrıca hem avrupaya hemde Orta Doğuya mevcut olan tarihi bağından dolayı 1933-1945
Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında çok büyük ender ve eşsiz rolüne üstlenmişti.

Türkiye Cumhuriyeti sayısız masum avrupalı Musevi aileyi, cocukları, mülteciyi,- hatta ayrıca sayısız masum Hristiyan aileleri, cocuklar ve mültecileri ölümden nasıl kurtadığınıda anlatıyor.

Bu filmi izleyenler  filmin başından sonuna kadar çok mühim bir türkiyenin o'zaman çok büyük bir göreve tamamen  tarafsız üstlendiğini hissedecektir ve ayrıca Türkiye'nin 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında  çok çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen sayısız Musevi, Hristiyan ve diğer uyruklu mültecilere insanlara  nasıl yardım elini uzatıp onların hayatlarını kurtardığına şahit olacaklar.

Resim: 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında Vichy- Hükümetinin fransa, Nazi-almanyası, Nazi-müttefik ülkeleri ve Nazi-işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan, zulüm gören ve katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, SS, Gestapo, Alman-Nazi ordusu, Fransız-polisi, Fransız-askeri, jandarma ve iş birlikçileri tarafından sokaklarda toplarken bir görüntü.

Devamiyetinde, - Jenital konturolü uygulanmıştır,  sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal kurşuna dizilmişlerdi  veya seri bir şekilde Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

Avrupa ülkelerinde: Fransız - Vichy -  Hükümeti, Fransız polisi, yerli ispiyoncular, Alman Nazi-ordusu, Gestapo, SS, - sokaklarda gece, gündüz Musevi&Türk erkeklerine, gen
çlere ve çocuklara Jenital kontrolü uygulamıştır.

Sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal toplama ve ölüm-kamplarına topluca sevk edilmişlerdir.

Bu vahşi ve insanlık dışı sistem önce Fransa, Nazi-almanyasında, Nazi-müttefik ülkelerinde ve Nazi-işgali altında olan, çoğu Avrupa ülkelerinde yaşayan sayısız masum musevilere ve Musevi - kökenlilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaslarına ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanların hepsine uygulanmıştır.

Resim: 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında Vichy- Hükümetinin fransa, Nazi- almanyası, Nazi-müttefik ülkeleri ve Nazi-işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan, zulüm gören ve katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, SS, Gestapo, Alman - Nazi ordusu, Fransız-polisi, Fransız-askeri, jandarma ve iş birlikçileri tarafından sokaklarda toplarken bir görüntü.

Devamiyetinde, - Jenital konturolü uygulanmıştır,  sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal kurşuna dizilmişlerdi  veya seri bir şekilde Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Hükümet yetkilileri 1933-1945 Holokost - Şoa ve  II. Dünya savaşı sırasında Nazi-almanyasından, Nazi-müttefik ülkelerinden ve diğer çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan eziyet gören sayısız masum Musevi ve Musevi-kökenli mülteci ve aileyi Türkiye'ye çağırmıştır.

Aralarında üstün ve yetenekli dünyaca dahi profesörler, doktorlar, İlim&Bilim, kadın ve adamlarıda vardı. Ayrıca ırkçı Nazi-kanunlarına göre, Musevi asıllı (hristiyanlar) ikinci veya üçüncü bir büyük dedesi Musevi olan kişiler ve ailelerde Nazi-almanyasından, Nazi-avusturyasından, Nazi-isviçresinden (Bergier Raporu) ve Nazi-işgali altında olan Avrupa ülkelerinden acilen Türkiyeye kaçmışlardı

Birinci Dünya savaşı öncesi ve sonrası çok sayıda masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Osmanlı vatandaşları ayrıca ikinci ve üçüncü nesil Museviler&Türkler yıllarca bütün Avrupa ülkelerinde yaşadığı ülkem kültürüne tamamen entegre olmuş bir şekilde Fransa - Belçika - Hollanda - İsviçre - Almanya - Lüksemburg - Avusturya - Danimarka - İtalya - Monaco - (Eski Çekoslovakya) - Polonya - Slovakya - Çek Cumhuriyeti - (Eski Yugoslavya) - Sırbistan -  Hırvatistan - Slovenya ve Makedonya -  Bosna Hersek - Monte Negro) - Romanya - Bulgaristan - Yunanistan, Girit, Kos, Rodos on iki adalarda ve diğer yörelerde yaşıyorlardı.

Resim: 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında Vichy- Hükümetinin fransa, Nazi-almanyası, Nazi-müttefik ülkeleri ve Nazi-işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan, zulüm gören ve katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, SS, Gestapo, Alman - Nazi ordusu, Fransız-polisi, Fransız-askeri, jandarma ve iş birlikçileri tarafından sokaklarda toplarken bir görüntü.

Devamiyetinde, - Jenital konturolü uygulanmıştır,  sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal kurşuna dizilmişlerdi  veya seri bir şekilde Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

1933-1945 Adolf Hitler'in yeni Nazi- hükümeti ilk önce Nazi-almanyasında Nazi-müttefik ülkelerinden ve Nazi-işgalindeki Avrupa ülkelerinde ırkçı Nazi-ideolojisine uygun olmayan, Nazi- avusturyasından, Nazi-isviçresindan (Bergier Raporu) ve diğer Avrupa ülkelerinden Musevi İlim&Bilim, kadın ve adamlarını, yüksek eğitimli ve meslek uzmanlanı topluca sayısız ölüm ve esir kamplarına sevk etmeye ve katliamlara başlamıştı.

Yeni Türkiye Cumhuriyeti ve hükümeti Naz-ideolojisine uygun olmayan sayısız İlim&Bilim kadın ve adamlarını yüksek eğitim ve meslek uzmanlarını topluca sayısız ölüm ve katliam kamplarıına gönderilecek olan masum Musevi ve Musevi-kökenli aileleri, çocukları ve yaşlıları Nazi -almanyasından, Nazi-müttefik ülkelerinden ve Nazi-işgalindeki Avrupa ülkelerinden türkiyeye getirtti.

Ayrıca türkiyede Mustafa Kemal Atatürkün başlattığı 1931-1932 yıllarındaki büyük ve genel eğitim reformunda almanyadan ve çeşitli Avrupa ülkelerinden daha önceden sayısız kadın ve erkek İlim&Bilim uzmanları ve eğitimciler gelmişti ve Türk eğitim sisteminede entegre olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti anayasası vatandaşlarına hiç bir zaman din ve ırk açısından aym yapmamıştır, bu yeni gelen çoğu avrupalı Musevi, Musevi-kökenli ve Hristiyan vatandaşlarıda Türkiye Cumhuriyeti kanunları karşısında eşit haklara sahip olmuş ve  kanunlar tarafından korunmuştur.

Resim: 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında Vichy- Hükümetinin fransa, Nazi-almanyası, Nazi-müttefik ülkeleri ve Nazi-işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan, zulüm gören ve katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, SS, Gestapo, Alman - Nazi ordusu, Fransız-polisi, Fransız-askeri, jandarma ve iş birlikçileri tarafından sokaklarda toplarken bir görüntü.

Devamiyetinde,- Jenital konturolü uygulanmıştır,  sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal kurşuna dizilmişlerdi  veya seri bir şekilde Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

Nazi - almanyası'ndan, Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi-işgali altında olan çeşitli Avrupa ülkelerinden 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sıranda türkiyeye kaçabilen sayısız ve çok çeşitli masum Musevi ve Musevi- kökenli dahi Profesör, Doktor, matematikçi, İlim&Bilim Kadın ve adamları, oparatörler, diş doktorları, Öğretmen, fizikçi, tarihçi, kimyager, müzisyen, politikacı, Ressam, Tiyatro -  yöneticisi, Desenatör, Bitki, bilimci, Mimar, Filolog, İş - adamı, Ekonomist, Sanat, Biolog - İlim, Yönetmen, yeni yasa, modern kanun uzmanları ve itimciler, Nazi - almanyasından, Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgalindeki Avrupa  ülkelerinin korkunç derin karanlığından kaçarak sığınağı, ve kurtuluşu Türkiye cumhuriyetinde buldular.

“Bunlar Unutulmasın„ aynı zamanda 1933-1945 Holokost - Şoa  ve  II. Dünya savaşı sırasında sayısız Hristiyan ve Hristiyan-kökenli Professör, Doktor, itimci, İlim&Bilim, Kadın ve adamları, diş doktoru, çeşitli uzmanlar, mülteciler, çocuklu aileler, yaşlılar,  Nazi-almanyanın, Nazi-müttefik ülkelerin ve Naz-işgalindeki, Avrupa ülkelerinin  derin  karanlığından, kaçabilen, sığınağı ve tek kurtuluşu Türkiye cumhuriyetinde buldular. Ayrıca avusturyadan Hristiyan dinine ait 1200 çocuklu - aile türkiyeye sığınarak ölümden kurtuldu.

Resim: 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında Vichy-  Hükümetinin fransa, Nazi- almanyası, Nazi-müttefik ülkeleri ve Nazi-işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kovulan, zulüm gören ve katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, SS, Gestapo, Alman-Nazi ordusu, Fransız-polisi, Fransız-askeri, jandarma ve iş birlikçileri tarafından sokaklarda toplarken bir görüntü.

Devamiyetinde,- Jenital konturolü uygulanmıştır,  sünnetliler tespit edilmelerinin ardından kişiler derhal kurşuna dizilmişlerdi  veya seri bir şekilde Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

 

Resim: Auschwitz/Polonya ölüm-kampına
ve katliam kampına giriş.

Masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Osmanlı vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı esnasında çeşitli Avrupa ülkelerinde ve fransada,  SS, Gestapo, yerli ispiyoncular, Nazi- Wehrmacht, Fransız-askeri, Fransız- polisi, fransanın sokaklarında gece&gündüz Musevi&Türk  erkeklere, gençlere ve çocuklara Jenital kontrolü  uygulamıştır. Sünnetli kişiler tespit edilmelerinin ardından derhal kurşuna dizilmişlerdi veya Avrupa ülkelerindeki sayısız ve çesitli toplu  ölüm-kamplarına  katliama topluca  sevk  edilmişlerdi.

“Bunlar Unutulmasın„ Holokost - Şoa sonucu ve II. Dünya savaşı sonunda 1945'te çeşitli Avrupa ülkelerinde nesillerce yaşayan sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil  Musevi&Türk toplumu Avrupa ülkelerinden tamamen yok edildi  ölüm-kampları.

 

 - All Rights Reserved - Copyright 2006 ©®
 Webdesign MAY 2006 - All  Digital Rights Reserved ©® - Bezeq&Yildiz&Stern  2006 ©®
Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy

Giriş Türkçe