Linkler  

“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„


 
“Bunlar Unutulmasın„

Dahi yazar „Prof. Erich Auerbach“ 1933-1946  Holokost - Şoa sırasında İstanbul/Türkiyede ve ölümden kurtuluyor.

Dahi yazar İlim&Bilim adamı „Prof. Erich Auerbach“ ikinci dünya savaşı bittikten sonra 1946'da türkiyeden ayrılıyor ve 1946-1947'de Princetona taşınıyor, 1950'de Conneticut/ Amerikaya yerleşiyor ve o'zaman ziyarete gelen bir Türk gazeteciyle sohbet ettikten sonra rica şeklinde Türk gazeteciye “Bunlar Unutulmasın“ ve alttaki metni yazmasını istiyor.

1933-1945 Holokost - Şoa sırasında Nazi - almanyasında, Nazi - müttefik ülkelerinde ve Nazi - işgali altındaki avrupa ülkelerinde sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk, ailelerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların ceşitli ölüm kamplarında katliam edildikleri, asla unutulmasın,- her yıl anılsın ve diğer gazetecilerinde yazmasını rica ediyor.

Bunun yanında 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında eşsiz Türk Diplomatları ve Hariciyecileri, Nazi - almanyasından, Nazi -  müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki Avrupa ülkelerinden sayısız avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli insan hayatı kurtarma faliyetlerini hatırlatıyor ve her yıl anılsın diyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk halkının  geçmiş tarihte gibi ve sene 1933-1945'te Holokost - Şoa sırasında avrupada ölüm kamplarından son anda kurtarılan sayısız masum avrupalı musevilere, Musevi kökenlilere aile ve çocuklara yardım ve kurtarış operasyonunu, bunun yanında Türkiye Cumhuriyetinin Hristiyan aile ve çocuklarada yaptıkları büyük yardım ve kurtarış faliyetleri dünyada ender görülen fedarkarlıkları unutulmasın,- ve her yıl anılsın diyor,- (Professör Erich Auerbach) Not; - 1,5 milyar adet kitabı satılan dahi bir yazar).

“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„

- Tarihte 19'cu yüz yıla kadar „Kovulan, Zulüm, Engisizyon ve Katliam gören Museviler“.

- 1300:  Musevileri hristiyanların hükmünden, eziyetinden ve zulümden İznik'te - (1) birinci Kurtuluşu ve bir kaç yıl sonra, Bursa'da - (2) ikinci Kurtuluşu iki büyük Musevi cematına özgürlük, hürriyet ve e
şit hakların verilişi Osmanlı,- Türklerin hediyesidir, Osmanlı İmparatoru „Sultan Osman Gazi Han“.

- İsviçrede ; 1294 - 1348 - 1350 - 1401 - 1539 - 1802 - 1803 - 1809, Musevilere topluca zulüm, kovulma, katliam, engizisyon ve
canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar.

- Macaristan - 1376 , Charles IV- Fransa - 1394 , Yunanistan - 1423,  Musevilere  Ha
çlıseferler - Köln - Almanya - 1424 - Musevilere topluca zulüm, kovulma, engizisyon ve
canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar.

- 1453'te 
İstanbulda musevileri, hristiyanların hükmünden, zulmünden ve eziyetlerinden, Konstantinopelde- (Istanbulda)- (3) üçüncü kurtuluşu büyük Musevi cematına özgürlük, hürriyet ve e
şit hakların verilişi Osmanlı,- Türklerin hediyesidir „İmparator Fatih Sultan Mehmet Han“.

- Bavyara Almanya Ludwig - X - 1470, İspanya - 1490 - 1492, Portekiz - 1497, Sicilya - İtalya - 1500, Fransa - 1501, Yunanistan - 1520 , İtalya - Apulia - Vatikan - 1537,  Bohemia - 1542,  Ancona , Marrano - Musevileri - İtalya - 1556 , ayrıca Kafkasyada Ermeniler - Aşkinazim, Karayim, Dağ Musevilerini, Çerkezleri ve Türkleri - 1865 ve 1918'de zulüm, kovulma,  topluca katliam, engizisyon ve canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar.

31 Mart I492: İspanyada musevilere engizisyon, zulüm ve canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar (Portekiz dahil), Osmanlı Donanması Padişahın emri ile, sayısız masum musevileri kurtarıyor ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getiriyor. (Tarihe bak).

„The Welcome to the Ottoman Empire“

Büyük „İmparator Sultan  I. Beyazıt  Han“ İspanya ve Portekizde engizisyon zulüm  ve katliamdan, kurtardığı, sayısız, masum Musevi toplumunu Osmanlı İmparatorluğuna deniz donanması ile getiriyor ve şahsen rıhtımda karşılıyor.  

Dünyada bugüne kadar daha eşi görülmeyen bu tür insanlık davranışı İspanya ve Portekizden
„Osmanlı İmparatorluğunun“ donanması masum sayısız, musevileri kurtarma ve getirme çabası bir sene sürüyor. 

Masum museviler İspanya'da karanlıktan, engizisyon, katliam ve işkenceden kurtuldular, barınak ve sığınağı Osmanlı İmparatorluğunun sıcak, güneşli ve tarihi topraklarında buldular, İstanbul, Antalya, Selanik (Saloniki) İzmir gibi şehirlere yerleştirilerek hürriyetlerine kavuştular ve „Osmanlı İmparatorluğu“ vatandaşı oldular. 

„Osmanlı İmparatorluğu“ ve Padişahı, İspanya ve Portekizde ölümden kurtarılan ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getirilen sayısız masum musevilere topluma entegre olmaları için parasal ve sosyal yardımda bulundular, arsa hediye ettiler ve Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı oldular.

1491-1492 İspanyada engizisyon, işkence, katliam ve kovulmaya maruz kalan bütün musevilerin ve Musevi-kökenlilerin mal ve para varlıkları müsadere edildi, o'günlerde museviler, İspanyada ve Portekizde çok zengin bir toplumdu.

Harita:15'ci yüz yıl Imparator Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında „Osmanlı İmparatorluğu“

 

             
         World-Quincentennial-Found-Turkey www.muze500.com www.jews-of-turkey.org
               

                 www.karayim-turkey.org            www.arkadas.com.il www.ashkinazim-turkey.com

      


 
 

     www.acjtr.org www.american-sefardi.org www.worldjewishcongress.com


    

    www.bnaibrith.org www.simon-wiesenthal.org   www.jewishcom-turkey.org


 


  
 
www.bnaibritheurope.org www.int-sefardi-lead-council.org www.antidef.org.au


www.elie-wiesel.org  www.world-sepherad.org www.yadvashem.org.il


www.nizkor-project.org
www.shoaheducation.com
  www.shoahproject.org  
www.türk-israil.org.il www.ajc.org www.wallenberg-foundation.orgWorld Wide
American Turkish Veterans Association
 Remembering the Forgotten Korean War
The Heritage of Blood and Battle


www.salom.com.tr
The Ottoman Citizens, former Ottoman
citizens, Ottoman descent Jews&Turks

www.sefardic-studies.org

www.atva.org
  

www.american-turk.org www.turkischegemeinde.at www.serfatiükümen.orgwww.eujc.org 

www.eujc.org www.bts.de www.etu.org
      
     

       Bunlar  unutulmasın,-  Dünyaca
        ilk  hudut tan
ı
mayan  Doktor'lar
       ekibi 1940'ta Türkiye'de kuruldu

    www.dwb-turkey.org.tr

www.avrupa-türkeli.org.tr


 

Bunlar Unutulmasın 1933 - 1945 Holokost
Şoa sonucu Türkiyede hayatlar
ı kurtarılan
ilim&bilim insanlar
ı ve akrabalarına uyarı
Prof. Dr. Albert Einstein 1950
www.world-scientist.com
 


www.operationlastchance.org

 

Tarihte 20'ci yüz yıla kadar Avrupa ülkelerinde 1933 - 1945 Holokost - Şoa.- Zulüm ve kitle katliam:- Gettolarda, Sokaklarda ve Kafkasya'da Unutulan Holokost - Şoa, ölüm-kamplarında topluca kurşuna dizilerek, özel dezinfeksiyon odalarında zehirli gaz verilerek sistematik katliamdan sonra cesetlerin altın dişleri kerpetenle söküldü ve krematoryumlarda yakıldı milyonlarca Musevi ve Musevi- kökenliler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, çocuklar, aileler, yaşlılar ve hasta insanlar toplam 8 Milyon insan hayatı yok edildi.

Holokost - Şoa sırasında Avrupa haritası

Avrupa haritası: 1933-1945 „Holokost - Şoa“ sonucu ve II. Dünya savaşı esnasında Nazi-almanyasından, Nazi-müttefik ülkelerinden ve Nazi-işgali altındaki Avrupa ülkelerinden kovulan, ölüm kamplarında katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, avrupalı museviler ve Musevi kökenliler, çocuklar, aileler, yaşlılar ve hasta vatandaşların yaşadıkları uzun ve „Umutsuz Saatler'de“ Nereye kaçabilsek sorusu!

1933-1945 Holokost - Şoa sonucu ve II. Dünya savaşı sırasında masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil, Musevi&Türk kurbanları, çocuklar ve aileler Nazi - almanyasından, Nazi - müttefik ülkelerinden, Nazi - işgali altındaki avrupa ülkelerinden kovuldu, bunlar,- Danimarka, İtalya, Estonya, Belçika, Litvanya, Rusya, Fransa, Eski Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Lüksemburg, Avusturya  Bulgaristan, İsviçre, Arnavutluk, Yugoslavya, Letonya, Yunanistan, Polonya, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Romanya, Monaco Macaristan ve ayrıca Kafkasya'da ermeniler tarafindan uygulanan, topluca katliam ve sayısız ölüm  kamplarına trenlerle hayvan nakliye vagonlarıyla günlerce ekmeksiz, aç, susuz, tuvaletsiz şekilde topluca getirildiler zalimce, vahşice katledildiler ve yakıldılar.

 

Resim: Ölümkampı Auschwitz/Polonya

„Bunlar Unutulmasın“ Sayısız masum  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk aileleri,  çocuklar, yaşlılar ve hastalar 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. dünya savaşı sırasında  Nazi - almanyasından, Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki Avrupa ülkelerinden kovuldular, sokaklarda silah tehditi ile toplandılar, kurşuna dizildiler, tutuklandılar ve ayrıca sayısız ölüm kamplarına binlerce trenlerle, hayvan nakliye vagonlarında günlerce aç, susuz, tuvaletsiz şekilde vahşice ölüm kamplarına getirildiler ve özel dezinfeksiyon odalarında zehirli gaz verilerek zalimce öldürüldüler ve bir sonraki işlemde  kerpetenle altın dişleri söküldü ve naziler tarafından fırınlarda yakıldılar.

„Bunlar Unutulmasın“ Avrupa ülkelerinde asırlarca yaşayan sayısız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve üçüncü nesil  Musevi&Türk aileleri, çocuklar, yaşlılar, büyük köklü, bilgili ve  kültürlü toplumunun mabetleri, evleri, arsaları, iş yerleri, şahsi antika eşyaları, tabloları, sigortaları ve paralarına avrupa ülkelerinde bugüne kadar müsadere edildi ve sayısız kurbanlar ölüm kamplarında tamamen yok edildi „Bunlar Unutulmasın“.

 

- All Rights Reserved - Copyright 2006 © ®
 Webdesign MAY 2006 - All Digital Rights Reserved © ® - Bezeq&Yildiz&Stern  2006 © ®
Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy

Giriş Türkçe