Haber&Basın Açıklamaları
“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„

“Bunlar Unutulmasın„

“Film hakkında açıklamalar„

“Desperate Hours„ -  is a truly unique work od documentary filmmaking,  combining a compelling story with thorough historical research and outstanding directorial skills.

- Carol Bidault, Director and founder - DC International Film Festival

At a time when we read in the daily press that actions of antisemitism and terror against innocent civilians are growing and at a time when we think we have heard all of the stories about the Holocaust, along comes Victoria with another chapter.

- Rochelle Wilner - President of B'nai Brith, Canada

I strongly commend all those associated with the film Desperate Hours... directed and produced by Victoria Barrett for helping to elucidate and publicize one of the most important chapters in the long, dramatic, and mutually rewarding history shared by the Jewish and Turkish peoples.

- Honorable Tom Lantos of California - U. S. House of Representatives

In the annals of world war II heroism, Turkey's work in saving over 20.000 European Jews has been neglected, a slight this refreshingly old fashioned documentary seeks to correct.

- Chuck Wilson, L A Weekly Review

Desperate Hours, a new documentary about Turkey's role in the Holocaust, is proof that there are still stories to be told and people to be applauded.

- Jerusalem Post

Well written, - with an uplifting message of decency.

- The Washington Jewish Weekly

My immediate reaction was: everyone must see this!.. if it were not for a small crew of dedicated workers, we still would not have been able to bring this story out from the archives of forgotten history.

- The Ayse Sumer, Editor in Chief - ATC Magazine

“
Bunlar Unutulmasın„

Katılımcılar;- „Bizler 1933-1945 senelerinde ve Holokost - Şoa sırasında insanlarımıza yapılanları unutmadık

Bugün burada bu yapılanların kesin unutulmayacağını göstermekteyiz, ayrıca gelecek nesillerinde bunları öğrenecek ve bilmesi gerekmektedir.


Sene  2005

Foto: Stuttgart Echterdingen Havalimanı 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında Avrupa ülkelerinden toplanan masum Musevi kökenliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Musevi&Türk kurbanların bulunan ceset kalıntıları'nın ikinci defin etme merasimi..

"Photos by Charlie Coon. Used with an permission from Stars and Stripes © 2005, Stars and Stripes © 2007."

Katılımcılar: - Musevi kuruluşları ve kurbanların akrabaları, Israilden, Türkiyeden, Amerikadan, Avrupadan, Almanyadan ve (ETU) Avrupa Türkleri Birliğinden defin etme merasimine katıldılar.

60 sene sonra yeni keşfedilen ve Holokost - Şoa  sonucu katliam edilen kurbanların, toplu ceset kalıntıları, Stuttgart/Echterdingen Havalimanı sahasında tekrar gömüldü.

1933-1945 Senelerinde Stuttgart/Echterdingen airfield  (Havalimanı) sahasındaki eski ölüm-kampın'da sayısız masum insanlar katledildi, bunlar Musevi ve Musevi kökenliler ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler Nazi - almanyasından, Nazi -  müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki avrupa ülkelerinden toplanıldı, kovuldu, sürüldü, eziyet gördü ve ölüm- kamplarında katledildi.

Bu masum ve güçsüz insanlar ölüm kamplarında vahşice ve zalimce işkence gördüler, katledildiler, ayrıca Naziler kurbanlara bir şey söylemeden, ve önceden kendi toplu mezarlarını kazdırıp arkalarından kafalarına kurşun sıkılarak toplu mezarın içine atıldılar.

Kurbanların cesetleri ve toplu mezar 60 yıl sonra Stuttgart/Echterdingen - airfield (Havalimanı) sahasında tesadüfen, inşaat anında ve 2005 yılında bulunmuştu. (Ayrıca başka bir toplu mezar etraftaki beton ve asfaltlanmış alanın altında beklemektedir.

 Bunlar Unutulmasın

Sene  2007

Foto: Stuttgart/Echterdingen Havalimanı 1933-1945 yıllarında Holokost - Şoa sonucu katledilen museviler ve Musevi - kökenlilerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Musevi&Türkler için ilk resmi anma töreni.


"Photos by Charlie Coon. Used with an permission from Stars and Stripes © 2005, Stars and Stripes © 2007."

         

Katılımcılar:- Musevi kuruluşları ve kurbanların akrabaları Israilden, Türkiyeden, Avrupadan, Almanyadan ve (ETU) Avrupa Türkleri Birliğinden resmi merasime katıldılar.

Mekan eski ölüm-kampı Stuttgart/Echterdingen- (Havalimanı), 1933-1945 Holokost - Shoa sonucu topluca katliam edilen sayısız kurbanların toplu mezarlığına geçici olarak ve yerin çok kısıtlı olduğundan dolayı sembolik 34 adet siyah mermerden mezar taşı yerleştirildi.

Katledilenler çeşitli Avrupa ülkelerinden toplanan masum museviler ve Musevi - kökenliler ayrıca arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler'de bulunmaktadır.

Bunlar Unutulmasın 2007

Ölüm-kampı Dachau/Almanya Holokost - Şoa sonucu 1933-1945 senelerinde katledilen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanlarımız ve akrabalarımız için kurtuluş ve anma günü 13 Mayıs 2007.

Foto: Kurtuluş günü,- 22 devletin Holokost - Şoa sonucu katliam edilen kurbanları için çekilen bayraklar, ölüm-kampı Dachau/Almanya.

 

Mekan ölüm kampı Dachau/Almanya, 1933-1945 Holokost - Şoa sonucu katliam edilen masum  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları için akrabaları, Avrupa Türkleri Birliği (ETU) ve diğer Türk kuruluşları tarafindan çelenk koyma, anma ve kurtuluş günü merasimi 13 Mayıs 2007.


Foto: Ölüm-kampı Dachau/Almanya altmış iki sene sonra ilk defa 13 Mayıs 2007'de Türkiye Cumhuriyeti bayrağı katliam edilen masum kurbanlarımızın ruhları için dalgalanıyor.

 

Foto: Almanya Musevi cemaati Başkanı konuşmasında uyardı,- „Bizler 1933-1945 senelerinde ve Holokost - Şoa sırasında insanlarımıza yapılanları unutmadık

Bugün burada bu yapılanların kesin unutulmayacağını göstermekteyiz, ayrıca gelecek nesillerinde bunları öğrenecek ve bilmesi gerekmektedir,-

''çünkü 1933-1945 senelerinde bütün Avrupa ülkelerinden toplanılan sayısız Musevi ve Musevi kökenli kurbanlar burada katledilmiştir,- ölüm kampı Dachau/Almanya.

Ayrıca bu masumlar geçmişteki 62 sene gibi, her yıl  devamiyeten anılacaktır şeklinde uyardı.

 

Foto: Almanya  Musevi  cemaati  Başkanı,
 
bizler o'zaman yapılanları daha unutmadık..
 

 

Foto: Türkiye Cumhuriyetinin kurbanlarına ve
akrabalar
ımıza çelenk bırakma merasimi.

 

Foto: Türkiye Cumhuriyeti kurbanları ve
akrabalar
ımız için, - çeşitli kuruluşlardan
ç
eşitli çelenkler..

 Foto: Ölüm-kampı Dachau/Almanya sayısız
 kurulu
şlardan çeşitli çelenkler 2007

 

Bunlar Unutulmasın 2007

Foto: Türk&Musevi gençleri vahşice ve zalimce Nazi - almanyası, Nazi - işgalindeki Avrupa - ülkelerinde ve Nazi - müttefik ülkeleri tarafından  katliam edilen masum insanlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkıyorlar, Auschwitz I.; Auschwitz II.- Birkenau; Auschwitz III.- Monowitz ve ayrıca 40 harici ölüm-kampında kurtuluş ve anma günü,- Polonya 2007.

Bunlar Unutulmasın

Yalnız Polonyada 1940 - 1945 seneleri ve Holokost, Şoa sırasında endüstriel şekilde gazla kitle katliam tamamen yakılan ve bilinen bir milyon Seferad  türk  Musevileri, türk  vatandaşları, eski türk vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Türk&Musevi akrabalarımız vahşice katledilmiştir ölüm kampı Auschwitz ve Birkenau.
 

Katılımcılar: Türk&Musevi gençleri, Avrupa Türkleri Birligi (ETU), kurbanların akrabaları, türkler, museviler, Musevi - kökenliler Polonyada 21 Ocak 2007 ve 26-27-28 Subat 2007'de, Auschwitz I.- Auschwitz II.- Birkenau; Auschwitz III.- Monowitz ve ayrıca 40 harici ölüm-kampında, 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında vahşice ve zalimce, topluca özel odalarda hapis edilip zehirli gaz vererek katliam edilen sayısız masum kurbanların çocukları ve akrabaları olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin anısı için  her yıl kurtuluş gününde anma ve çelenk bırakma merasimi ve yürüyüşü.

Bunlar Unutulmasın 2007 

Vatandaşlarımızdan  Auschwitzt  ölüm  kampında açıklama;- Katliam edilen bunca sayısız masum kurbanlarımızın çoğu yaşadığı çeşitli Avrupa ülkesinin pasaportunu taşıyan insanlarımızın haklarını ve mal varlıklarını 62 yıl avrupa birliği ve yetkilileri almanyadan, fransadan, isviçreden vs. neden sorulmuyor!

Ayrıca 62 yıl  hiç bir Avrupa ülkesi Almanya dahil Türkiye Cumhuriyetinden, eski  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından,  ikinci ve üçüncü,  nesil  Musevi&Türk  kurbanların akrabalarından özür dilemedi, para ödemedi, mal, mülk, banka, hesaplarına servetlerine el koyuldu  ve bunların hesapları artık sorulsun  ve unutulmasın diyorlar.

 

Bunlar Unutulmasın 2007

Dünya musevileri ve Musevi-kökenliler Jeruşhalem'deki “Katel Ha Maarovi- (Bet-Hamikdaş) Mabed kalıntısı, ağlama ve burak duvarının,- dünyaca 491'ci yıldönümünü kutluyor ve hatırlatıyor.

29 Kasım 1516,- Osmanlı padişahı İmparator Yavuz Sultan I. Selim Han.- M. S. 70'te Kral Titus, Hristiyan hükümdar ve din adamları tarafından yıkılan ve yakılan “Katel Ha Maarovi- (Bet-Hamikdaş) tapınağının kalıntısı olan bugünkü ağlama,- veya burak duvarını ortaya çıkardı.

Osmanlı padişahı İmparator Yavuz Sultan I. Selim Han,- şahsen kendide eline kürek ve kova alıp diğer 10.000 vatandaş gibi taşlaşmış insan ve hayvan, pisliklerini ve çöplerini boşaltırken şu fermanı okumuştur: ”Her kim padişahı sever de onu memnun etmek isterse yaptıklarına baksın” demiş.

İmparator Yavuz Sultan I. Selim Han,- ortaya çıkan burak,- ve ağlama duvarını görünce çok mutlu olmuş ve tapınağın yerini güzelce temizlenmesinden sonra, aylarca ve binlerce litre gül suyuyla yıkanmasını emretmiştir.

Not:- (M. S. 70'te Hristiyan hükümdarlar, yöneticiler ve din adamları “Katel Ha Maarovi- (Bet-Hamikdaş) yıkılan tapınağın üstüne, Jeruşhalem halkına mecburi, insan ve hayvan, pisliklerini ve çöplerini otuz günde bir döktürtmüşler).

Foto: İmparator Yavuz Sultan I. Selim Han'ın,- 16'cı yüz yılda ortaya çıkarttığı burak,- veya ağlama duvarı, “Katel Ha Maarovi,- (Bet-Hamikdaş) Jeruşhalem/İsrail.

Foto: 20'ci yüz yıl burak,- veya ağlama duvarı “Katel Ha Maarovi- (Bet-Hamikdaş), ve İmparator Yavuz Sultan I. Selim Han'a,- şükran duası Jeruşhalem/İsrail.

                  
   

 - All Rights Reserved Copyright 2006 © ®  
 Webdesign MAY 2006  - All  Digital Rights Reserved  ©® - Bezeq&Yildiz&Stern  2006 © ®  
    Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy  
   info@desperate-hours.eu        
  www.desperate-hours.eu     

  Giriş Türkçe