İsviçre  bankalarında Holokost - Şoa
sonucu, - Musevi&Türk  kurbanların
sahipsiz banka hesaplar
ı ve varlıkları.“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„

İsviçre Bankaları, 1933-1945  Holokost ve Şoa sonucu etnik temizlemede katledilen, masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların, eski vatandaşların, ikinci ve ücüncü nesil'den sayısız Musevi&Türk kurbanların daha sahipsiz hesaplarını ve mal varlıklarını, kurbanların akrabalarına ve yetkililere 62 sene  açıklamadı? (Eski İsrail Başbakan'ı, Bay Benjamin Netanyahu'nun sayesinde artık İsviçre Bankaları yetkili'leri akraba ve sahiplerini bekliyor).

Foto: Holokost ve Şoa sırasında 1933-1945 Senelerinde masum ve savunmasız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Osmanlı vatandaşları, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları Paris/Fransa.

Foto: Ankara/Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselans “Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları resimde; - Nazi-Almanyasına ve Nazi-müttefik ülkelerine „1933-1945“ Holokost ve Şoa senelerini (12 yıl) boyunca katledilen kurbanları hatırlatıyorlar.

 

Foto: Anıt ve Ölüm Kampı KZ-Buchenwald/Almanya 1933-1945 Holokost ve Şoa yıllarında (12 yıl) boyunca katledilen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Osmanlı vatandasları, Türk kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesilden sayısız Musevi&Türk kurbanların ve çocukların anısına (Avrupa Türkleri Birliği).

 

İsviçre Devleti, Hükümeti ve halkı (Halk oylaması ile çalışan bir yöntemle) masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türk kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil'den sayısız Musevi&Türk kurbanları, mültecileri ve çocukları 1936-1944  yıllarında Holokost ve Şoa sırasında İsviçre'ye sokmadı, bir barınak, sığınak vermedi katliamdan kurtarmadı, bu savunmasız çocukları ve insanları SS, Gestapo ve Alman -  Nazilere teslim etti. (Bergier Komission Raporu İsviçre).

Foto: Anıt ve Ölüm Kampı KZ-Buchenwald/Almanya 1933-1945 Holokost ve Şoa yıllarında (12 yıl) boyunca katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Osmanlı vatandaşları, Türk kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk çocuklarımıza ve kurbanlarımıza Avrupa Türkleri Birliğinden 1 çelenk, 1 dakika saygı duruşu ve dua (2008).

 

Foto: Anıt ve Ölüm Kampı KZ-Buchenwald/Almanya 1933-1945 Holokost ve Şoa yıllarında (12 yıl) boyunca katledilen masum kurbanlara Avrupa Türkleri Birliğinden bir çelenk, bir dakika saygı duruşu ve dua (2008).

Avrupa Türkleri Birliğinden Sayın Yıldızın (34 yaşındaki) akrabası KZ-Ohrdruf (Ölüm Kampında) 1933-1945 Holokost ve Şoa yıllarında katledildi 29 Ocak 1945.

Foto: Anıt ve Ölüm Kampı KZ-Buchenwald/Almanya 1933-1945 Holokost ve Şoa yıllarında (12 yıl) boyunca katledilen masum kurbanlara ABD Başkanı Ekselans Burak Obamadan bir dakika saygı duruşu ve dua (2008).
 

İsviçre Hükümetinin ve milletinin isteği üzere İsviçre Nazi - almanyasıyla, Nazi - müttefik ülkeleriylen ve diğer Avrupa ülkeleriyle anlaşarak avrupada ve dünyaca yeni bir ırkçı uygulama başlat büyük ve kırmızı „J“ veya „JUIVE“ kaşe'sini devreye soktu (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

Masum sayısız  savunmasız avrupalı museviler ve Musevi kökenliler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil, Musevi&Türk kurbanların, mültecilerin pasaportlarına, kimliklerine büyük ve kırmızı harflerlen „J“ veya „JUIVE“ kaşe'si vurulmak suretiyle bu masum ve suçsuz kişilerin, Nazi-isviçresine, Nazi-almanyasına ve Nazi- müttefik ülkelerine giriş'leri yasaklandı, engellendi ve hudutlarda nezarete alındılar ve ölüm kamplarına sevk edildiler. (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

 

Foto: Anıt ve Ölüm Kampı KZ-Bergen Belsen/Almanya 1940-1945 Holokost ve Şoa  yıllarında (12 yıl) boyunca katledilen, sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Osmanlı vatandaşları, Türk kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk çocuklarımıza ve kurbanlarımıza  Avrupa Türkleri Birliğinden iki çelenk, bir dakika saygı duruşu ve dua (2008).

Foto: Anıt ve Ölüm Kampı KZ-Bergen Belsen/Almanya 1933-1945 Holokost ve Şoa yıllarında (12 yıl) boyunca katledilen sayısız masum kurbanlara, Avrupa Türkleri Birliğinden iki çelenk, bir dakika saygı duruşu ve dua (2008).

İsviçre hududundan sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ve eski vatandaşları, kökenlisi ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanları, sayısız trenlerle binlerce, hayvan nakliye vagonlarıyla günlerce, ekmeksiz, susuz, tuvaletsiz şekilde çeşitli ölüm-kampları'na etnik temizlemeye ve katliama getirildiler. (Bergier Kommision Raporu İsviçre).
 

Foto: Avrupada Sonsuz tren rayı ve son durağı ölüm ve katliam-kampları. Resmi ve her yıl büyük merasimle anılan sayısız Holokost - Şoa sonucu 1933-1945'te katledilen, kurbanların isimleri.

İsviçre hudut polisi ve yetkilileri girişi engellenen 130.000 - 136.000 masum avrupalı Musevi ve Musevi kökenlileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil sayısız Musevi&Türk, mülteci ve kurbanları 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya savaşı sırasında, Gestapo, SS, Nazi - Wehrmacht ve Nazi - işbirliklçilerine teslim etti. (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

Bu savunmasız insanlar sayısız  tren'lerle ve binlerce hayvan nakliye vagonlarında günlerce aç, ekmeksiz, susuz, tuvaletsiz şekilde, avrupa’nın çeşitli, ölüm ve katliam kamplarına gönderdiler, zehirli gaz odalarında öldürdüler ve fırınlarda yakıldılar. (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

İsviçre Bankaları 1933-1945  Holokost - Şoa esnasında katliam edilen sayısı masum  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kökenlilerin ikinci, üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanlarının yatırım, fon, altın, sigorta, vs. sahipsiz hesaplarını, varlıklarını ve paralarını, 62 sene istif ediyor - 2007. (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

1939-1945  Amerikan gizli servisi CIA'nin araştırması sonucunda, ve 1997'de  CIA'nin açıklamasında, İsviçre Merkez Bankası’nın 1933-1945 Holokost - Şoa  süresince ve II. Dünya savaşı sırasında, 1939-1945'te Nazi - almanya'sının 280 kamyon dolusu altın ve servetini, İspanya ve Portekiz’e gönderdiği ortaya çıkmıştır... (ve bunlar katliamdan sonra 8 Milyon avrupalı Musevilerin ve Musevi kökenlilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların, kökenlilerin, ikinci ve üçüncü nesil sayısız Musevi&Türk, mülteci ve kurbanların Holokost - Şoa sırasında ölüm kamplarında ağızlarından sökülen Altın dişleriydi).- (USAT, 1/13/97, p.3A) (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

BİLDİRİ:

Sayın ziyaretçi 1933-1945  Holokost - Şoa kurbanlarının aileleri, akrabaları, vb. , İsviçre Bankaları’na artık müracaat ve başvuruda bulunulabiliyor. (2006)

İsviçre Bankalar Birliği tarafından tanzim edilen listenin aslını talep edenler veya ayrıtılı bilgi almak isteyenler,

Telefon: (İsviçre) 0041. (0) 130 / 82 33 66 numara'  telefondan  genel, yeni ve ek bilgi alabilecekleri gibi ayrıca yazılı bir şekilde.-

Yazılı: "ATAG",  Ernst / Young c/o Dormant Accounts,  Aeschengraben  9, P. O. Box 2149, CH - 4002 Basel / İsviçre adresine müracaat edebiliyorlar.

Ek Bilgi ve Enformasyon: Yad Vashem İsrail, World Jewish Congress ABD ve diğer Musevi örgütlerle E-Mail veya telefon'la irtibata geçin ve (Linkler) sayfasına bakın.

Sayın ziyaretçi aşağıda 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında ve öncesi İsviçre Banka'larında, sayısız sahipsiz banka hesapları,  çeşitli yatırımları, hayat ve ihtiyarlık sigortaları nakit, yatırım, tasarruf ve depositeleri bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kökenlilerin, ikinci ve üçüncü nesil sayısız Musevi&Türk kurbanların bazılarının isimleri.-

Bay. Nessim  Aslan ( İnissim - İstanbul  / Türkiye ), Bay. G. Aslangül  ( Paris  İstanbul  / Türkiye ), Bay. Mehmet  Terzi  ( Paris - İstanbul / Türkiye ), Bay. Leon Barut ( Paris - İstanbul / Türkiye ) , Bay. Anastase Tellioğlu (İstanbul / Türkiye), Bay. Ahmet Yıldırım ( St. Gallen / İsviçre - İstanbul / Türkiye ), Bay. Ariel Dayan ( İstanbul / Türkiye ), Bay. Jonis Cyrill ( İstanbul / Türkiye ), Bay. Fuad  Kazak ( Berlin - İstanbul / Türkiye ), Bay. Dr. Mehmet Yılmaz Schenker und Co. ( İstanbul / Türkiye ), Bay. Dr. Hamdi Mehmet Sulçebe ( Arnavutluk   İstanbul /  Türkiye ), Bay. Necati Van ( St. Margariten / Isviçre - İstanbul / Türkiye ), Bay. Dr. Walter Weber ( İstanbul / Türkiye ) vs...

Not: Musevi&Türk kurbanlarının yeni isimleri, ve yeni sahipsiz hesaplar'la ilgili bilgiler daha sonra eklenecektir.-

NOT :

Ayrıca bunun yanında dünya basınında  büyük yer alan haberlerde İsviçre gümrük makamlarının, gümrük polisinin o'dönemde, sadece parası olan,  masum avrupalı musevilere ve Musevi kökenlilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, kökenlilerikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanlarına ülkeye giriş izni verdikleri ve diğerlerini Gestapo, SS, ve Nazi'lere teslim ederek ölüme ve katliama gönderdikleri kanıtlanmıştır, ölümkampları (Bergier Kommision Raporu İsviçre).

Ayr
ıca. (Dünya Basın ve Haber Muhabiri Bay Ahmet Özay tarafından'da 10 Mayıs 2000 tarihin'de açıklanmıştır).

 

                  
 

 
   
 

İsviçre devleti 1933-1945 yıllarında ve
Holokost -
Şoa sırasında.

İsviçre devleti ve hükümeti tarafından  icad edilen ve başlatılan ırkçı damga,, (Pasaportlara ve Kimliklere- „J“ veya „JUIVE“ Kaşe'si - , vurulması ve uygulanması) 1936-1945. İsviçre devleti ve hükümeti halk onayı ile avrupada ve dünyaca avrupalı Musevilerin ve Musevi kökenlilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin pasaportlarına ve kimliklerine „J“ veya „JUIVE“ kaşe'si -, vurulması ve uygulanmasının sebebi). Masum kurbanların Nazi - isviçresine, Nazi - almanyasına ve Nazi -  müttefik ülkelerine gelmelerini önleme ve Musevi olduklarını tespit etme, yakalama ve ölüm-kampları'na teslim etme ve öldürme sistemiydi. (Bergier Kommisyon Raporu İsviçre)

 

 - All Rights Reseved - Copyright 2006 © ®
Web Design MAY 2006 - All  Digital Rights Reserved 2006  ©® - Bezeq&Yildiz&Stern  ©®
Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy

Giriş Türkçe